Prawnik Szczecin

Kancelaria adwokat Moniki Osińskiej-Majchrzak, LL.M. (German and Polish Law) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4 świadczy kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym i prawnym polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych, uczestniczeniu w negocjacjach, zastępstwie procesowym przed Sądami, Prokuraturą, Organami Administracji Państwowej i Samorządowej. Ponadto zapewnia stałą obsługę adwokacką - przy czym pomoc prawna świadczona jest także w języku niemieckim.


Co nas wyróżnia - adwokat Monika Osińska-Majchrzak z uwagi na jej kwalifikacje zawodowe - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa niemieckiego na Europejskiem Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - swobodnie porusza się w transgranicznych sprawach. Biegła znajomość „prawniczego” języka niemieckiego umożliwia jej obsługę prawną zarówno klientów polskich jak i niemieckich na najwyższym poziomie.

Kancelaria Adwokacka Szczecin, Adwokat Szczecin, Prawnik Szczecin - obsługa prawna także w języku niemieckim !

Prawnik Szczecin

Priorytetowym elementem praktyki Kancelarii jest świadczenie profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym. W tym celu proponujemy środki prawne, których zadaniem jest minimalizacja ryzyka i zabezpieczenie interesów Klienta w zakresie bieżących jak i długofalowych działań. Kancelaria stale współpracuje z zaprzyjaźnionymi kancelariami adwokackimi w Polsce oraz w Niemczech. W przypadku gdy wymaga tego charakter lub zakres prowadzonej sprawy współpracujemy również z notariuszami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, oraz tłumaczami przysięgłymi, w celu zapewnienia kompleksowej i dogodnej pomocy prawnej na rzecz Klienta.

Adwokat Szczecin, Prawnik Szczecin
Usługi prawne są świadczone bezpośrednio w siedzibie Kancelarii oraz w siedzibie Klienta i w miejscach odpowiadających jego potrzebom, a także za pośrednictwem sieci Internet.

Pozostając do Państwa dyspozycji, zapraszamy do współpracy.
Adwokat Szczecin
Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

                                                  Celsus