Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Postępowanie gospodarcze

- sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym w sprawach gospodarczych,
- reprezentowanie Klientów przed sądem I i II instancji w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
- sporządzanie odpowiedzi na wniesione przez przeciwników procesowych środki zaskarżenia – sprzeciwy, zarzuty, apelacje,
- sporządzanie środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, wyroków, wyroków zaocznych,
- sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, a także reprezentacja Klientów na wyznaczonym przez sąd posiedzeniu.