Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Prawo cywilne

- sprawy o zapłatę,
- unieważnienie umowy,
- ochrona dóbr osobistych,
- ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu,
- odszkodowania za szkody majątkowe (OC, AC, NW),
- zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe,
- skarga pauliańska,
- wykonanie i niewykonanie zobowiązań,
- darowizna,
- prawo dożywocia,
- umowa o dzieło,
- umowa o roboty budowlane.