Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Prawo karne

- prowadzenie spraw Klientów na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę,
- obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (w tym sporządzaniem zażaleń, apelacji oraz kasacji),
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym,
- reprezentowanie w postępowaniu sądowym pokrzywdzonych,
- reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
- pomoc w przygotowaniu wniosku o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, prawo łaski.