Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Występuje w imieniu pracowników bądź pracodawców.

- bezskuteczność wypowiedzenia,
- przywrócenie do pracy, odszkodowanie,
- odszkodowanie za dyskryminację,
- odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
- ustalenie istnienia stosunku pracy,
- sprostowanie świadectwa pracy,
- odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,
- odszkodowanie od pracownika.