Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Specjalizacja kancelarii to m.in. prawo rodzinne. Zapraszamy na nasze strony poœwięcone tym zagadnieniom: adwokat rozwód szczecin, rozwody szczecin, rozwód szczecin, adwokat alimenty szczecin, alimenty szczecin, adwokat podział majątku szczecin, podział majątku szczecin

- o rozwód,
- o separację,
- o alimenty,
- o podział majątku wspólnego,
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
- przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- związane z zarządem majątkiem dziecka,
- zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
- ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
- uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.