Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Prawo spółek handlowych

- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego poczynając od przygotowania aktów założycielskich (umowa spółki) poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych,
- prowadzenie w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym bieżących zmian w strukturach spółek,
- przekształcanie organizacyjne spółek,
- reprezentacja na zgromadzeniach wspólników oraz obsłudze prawnej organów spółek,
- prowadzeniu postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
- przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej,
- prowadzeniu postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek.