Dla osób fizycznych

Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed Sądami, Prokuraturą i Organami Administracji Państwowej i Samorządowej.

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką:

Dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru klienta, kancelaria świadczy pomoc prawną przy zleconych sprawach, bądź też w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do indywidualnego i kreatywnego podejścia do każdej sprawy, dyspozycyjność oraz bieżącego informowania Klientów o okolicznościach pojawiających się w sprawie.

Prawo upadłościowe i naprawcze

- zgłaszanie wierzytelności,
- przygotowanie i prowadzenie postępowania naprawczego,
- reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu,
- doradztwo w ramach projektowania propozycji układowych, negocjacje z wierzycielami.